HUNGAROPACK STUDENT 2023 Csomagolástervezési Diákverseny

A Csomagolástervezési Diákverseny alapvető célja, hogy a csomagolástechnika és csomagolástervezés szaktárgyakat felsőfokú oktatás keretében tanuló hallgatók számára megmérettetési lehetőséget teremtsen.

Célunk az, hogy a szakmát még tanuló diákok ötleteinek, elképzeléseinek bemutatására lehetőséget adjunk és az arra érdemes munkák tervezőit díjazva tanulmányaikhoz ösztönzést nyújtsunk. Szakmai közvélemény előtti bemutatásuk révén pedig későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket javítsuk. A versennyel és a díjazott hallgatók bemutatásával a TRANSPACK Szaklap egész évben foglalkozik. A nyertes hallgatók pályázatai a CSAOSZ honlapon, valamint a Magyar Csomagolási Évkönyvben is megjelennek. Az ünnepélyes díjátadóra szakmai kiállításon, vagy ennek hiányában egyéb, nagy nyilvánosságot élvező eseményen kerül sor.

Az eddigi hazai diákversenyek résztvevői közül egy kivétellel minden évben neveztek hallgatók a Csomagolási Világszövetség WorldStar Student diákversenyére, amelynek feltétele a Hungaropack Student versenyen elismerést szerezni. Eddig minden esztendőben volt elismerő oklevéllel díjazott magyar hallgató.

Egy pályakezdő önéletrajzában azért ez nem mutat rosszul…

A verseny szervezője a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), mint a Csomagolási Világszövetség (WPO) magyar tagja.

A nemzeti verseny kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség által szervezett WORLDSTAR STUDENT világversenyhez, a hazai megmérettetésen elismert nevezések indulhatnak a nemzetközi rendezvényen, az ott meghatározott feltételek szerint.

A versenyre nevezhet egyéni nevező (hallgató), illetve kollektíva (hallgatói csoport), aki(k) felsőfokú tanulmányai(k)at folytatják és azt legkorábban 2023-ben fejezi(k) be.

Nevezni lehet a pályázók által, a tanulmányi idejük alatt tervezett grafika, makett formájá­ban kidolgozott ötletekkel, új csomagolószerrel, illetve új csomagolási megoldásokkal. A verseny­re 2022 augusztus után készült pályamunkákkal lehet nevezni.

Nem pályázhat az a hallgató, aki a nevezés tárgyát képező munkát főállású munkaviszonya keretében alkotta.

Nevezési határidő: 2023. március 16. (csütörtök)

Nevezési feltételek:

  • Egyéni nevező esetén a nevezési határidőig kitöltött és beküldött online nevezési lap és a szervező részére eljuttatott minta, makett, tervdokumentáció, vagy ezek digitális válto­zata,
  • Hallgatói kollektíva nevezése esetén – az előbbieken túl – a nevezési lapon meg kell jelölni egy képviselőt, aki elismerés esetén a munkacsoportot a díjátadási ünnepségen képviseli,
  • A nevezési lap információi jelentik a nevezés elbírálásának alapját, így a pályamű publi­kálása esetén a nevező leírása jelenik meg. A leírás nem lehet kevesebb 25 szónál és nem haladhatja meg a 200 szót. A nevezési laphoz csatolható fájltípusok: doc, tif, pdf, jpg, png. Maximális fájlméret: 10 MB.

Nevezési díj tételenként 1000 Ft+27% áfa (1270 Ft), amelyet a nevezés beérkezését követően a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség által kiállított számla alapján, 8 napon belül kell megfizetni. A nevezési díj meg nem fizetése a versenyből való kizárást eredményezi.

A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai CSAOSZ szakmai díjjal kitüntetett szakemberekből, valamint a szaksajtó képviselőiből és gyakorló csomagolásfejlesztőkből kerülnek ki. A zsűri pontozással értékeli a nevezéseket.

 

Értékelési szempontok:

  • újszerűség, eredetiség, ötletesség,
  • megvalósíthatóság, kivitelezésre való alkalmasság,
  • környezetvédelmi megítélés,
  • a terv, makett, vagy prezentáció kivitelezésének színvonala,
  • fogyasztói szempontok figyelembevétele,
  • rendszerszemlélet megléte.

Az elismerés módja:

A három-öt legtöbb pontot kapott nevezés HUNGAROPACK Student 2023 Csomagolástervezési Diákverseny díjat (ezzel egy névre szóló plakett jár együtt), a további színvonalas nevezések pedig a versenyt támogató szakmai szervezetek különdíját, illetve elismerő oklevelet kapnak. A verseny nem pénzdíjas.

Eredményhirdetésre terveink szerint a SopronFest (2023. április 28.-30., Sopron) esemény keretében kerül sor.

A részvétel feltételeiről további információ Pelczer Ágnes CSAOSZ szervezőtitkártól kérhető:
pelczera@csaosz.hu

Nevezni csak online módon, a következő linken lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejiREekd_JW8yA8b09unlJ4VrvWzlfAurcvlH3V4RtDg3mNQ/viewform

 

A verseny tájékoztatója letölthető, valamint a nevezési lap elérhető a csomagolási versenyek menüpontból.

Budapest, 2023. január 10.