A 2016. évi díjazott

Dr. Pánczél Zoltán (Ph.D.)

a Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék egyetemi docense, az általa alapított és jelenleg Magyarország egyetlen független  és nonprofit  Csomagolásvizsgáló Laboratórium vezetője.

1973-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen megszerzett közlekedésmérnöki diploma után a mai Széchenyi István Egyetem jogelődjénél a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán oktatóként kezdett dolgozni és mai napig ez maradt a munkahelye.

Az első időkben áruelosztó nagyraktárak logisztikai szempontú tervezésével és az áruelosztási folyamatok irányítástechnikai kérdéseivel foglalkozott, műszaki doktori értekezésének a témája is ez volt.

Később a szállított árukat érő igénybevételek vizsgálata és a szállítási csomagolások tervezési problémái képezték szakterületének súlyponti részét.

Nevéhez fűződik a Széchenyi István Egyetemen ma is működő nemzetközi hírű csomagolásvizsgáló laboratórium megalapítása, és az erre alapozott szállítási csomagolást tervező mérnök szakirány bevezetése a felsőoktatásban.

Munkahelyén fő kutatási és oktatási területeit a szállítási csomagolásokat érő mechanikai és klimatikus igénybevételek szimulálása, csomagolási rendszerek fejlesztése, termékek csomagolástechnikai tervezésének optimalizálása és új mérési módszerek kidolgozása jelentik.

Számos projekt és publikáció fűződik a nevéhez, amelyek közül a teljességi igénye nélkül néhány kiemelve:

-    adattároló szerver szállítási csomagolásának és mozgáscsillapítási rendszerének vizsgálata és fejlesztési lehetőségei a logisztikai lánc során fellépő mechanikai és klimatikus igénybevételek figyelembevételével,

-    egységrakomány képző eszközök fejlesztése, különös tekintettel a hulladékképződés és a szerves/biológiailag lebomló csomagolóanyagok alkalmazásának figyelembevételével.

Ph.D. értekezését 2009-ben védte meg „A csomagolás rendszerszemléletű értelmezése a logisztikában, és – reológiai – tervezési módszer kidolgozása a viszkoelasztikus csomagoló-anyagokra” című dolgozatával.

Számos megjelent tanulmánya közül kiemlítést érdemel a Transpack szaklapban közölt Veszélyes áruk csomagolása I-VIII. cikksorozata, valamint a Csomagolt árukat a logisztikában érő hatások definiálása és laboratóriumi modellezése a termék érzékenységét figyelembe véve című munkája.

Munkatársaival rangos külföldi kongresszusokon rendszeresen tart előadást és logisztikai szaklapokban is gyakran publikál.

A Győrben az általa szervezett felsőoktatási csomagolás szakirányú képzés immár 35 éve szakterületünk legnagyobb hasznára eredményesen működik. 

Nevéhez fűződik az Anyagmozgatás, csomagolás, raktározás című, 2008-ban megjelent egyetemi jegyzet. Társszerzőként pedig közreműködött a Logisztika I-II. tankönyv elkészítésében is

Hallgatói körében népszerű oktató. Tevékenysége nyomán sok, magasan képzett mérnök került a csomagolóiparba, akik tudásukat a gyakorlatban kiválóan tudják alkalmazni, amit hazai és nemzetközi megmérettetéseken kapott díjak igazolnak vissza.

http://www.markmyprofessor.com/tanar/adatlap/17828.html

„Nagyon érti a dolgát, ja meg 😀 korához képest laza az öreg, de ha látja rajtad h érdekel meg kérdezgetsz tőle, azér tud újat mutatni főleg a Csomagolás laborban, persze általában ott is találod meg, lényeg h az irodájában sosincs fenn :D”