Munkabizottságok

I. Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Munkabizottsága (HFCSB)

A CSAOSZ 2013. április 9-én megalakult legújabb szervezete, a Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Munkabizottsága (HFCSB). A jelenleg hét taggal – Flexo 2000 Kft., Flexo Innovációs Klaszter, Intergraf Digiflex Kft., Krajcár Kft., Lászlópack Kft., Sipospack Kft. és Viner Pack Kft. – működő bizottság nyitott befogadni további, a szakterületen működő és a szakmáért közösen tenni akaró vállalkozásokat tagjai sorába.

A munkabizottság elnöki feladataival – egyhangú szavazással – Sipos Gyulát bízták meg a tagok, mint a szervezet létrehozásának ötletadóját.

A Bizottság informális szervezet, az elnök munkáját a CSAOSZ főtitkára segíti. Évente 2-3 alkalommal ülésezik.

 

II. Kis- és Középvállalkozói Tagozat (KKV)

A tagozat 2001-ben, az alábbi célokkal alakult:

 • piackutatás, csomagolóipari fejlesztés, piaci lehetőségek bővítése,
 • közös fellépés a kis- és középvállalakozókat érintő szakmai és gazdasági kérdésekben,
 • a szakmát érintő törvények, rendeletek, szabványok figyelése, véleményezése, érdekeik érvényesítése a CSAOSZ-on keresztül,
 • kerekasztal beszélgetések szervezése aktuális, a témát ismertető meghívott előadóval,
 • üzleti tapasztalatok, vevőkre vonatkozó információk kicserélése,
 • kiállításokon közös standon való részvétel.

A Tagozat informális szervezet, amelyet az elnök irányít és munkáját a CSAOSZ főtitkára segíti. Évente2-3 alkalommal ülésezik.

 

III. Környezetvédelmi Bizottság (HAPEC)

A Környezetvédelmi Bizottság 1993-ban alakult, céljai:

 • a csomagolási és szilárd hulladékok keletkezésének objektív elemzése, mennyiségének meghatározása
 • olyan hulladék kezelésére vonatkozó országos politika kidolgozása a hatóságokkal együttműködve, amely EU konform, és amely kiemeli a szilárd hulladékok szelektív kezelésének szükségességét,
 • az összes csomagolószer és csomagolási eljárás felelősségteljes alkalmazásának ösztönzése, amelyet tudományos információk támasztanak alá, beleértve az életciklus elemzést,
 • a hulladékkezelés önszabályozó modelljeinek és gyakorlatának fejlesztése és ösztönzése
 • a csomagolóipar tevékenységét befolyásoló környezetvédelmi törvények, rendeletek, szabványok előkészítő munkájában való folyamatos részvétel, a tervezetek véleményezése, javaslattétel az illetékes szervek számára,
 • csomagolási hulladékok hasznosítását koordináló szervezet működésének támogatása,
 • információszolgáltatás a Kormány számára a települési szilárd hulladékok kezelésének Magyarországon alkalmazható megoldásairól.

A HAPEC egyes kiemelt feladatainak ellátására saját tagdíjrendszerrel működik, munkáját az elnök irányítja, akit a CSAOSZ főtitkára segíti munkájában. Üléseit szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tartja.

 

IV. Magyar Aeroszol Szakbizottság (MASZ)

A MASZ 1995-ben alakult, főbb céljai:

 • a tagjainak gazdasági és szakmai érdekképviselete,
 • az aeroszol iparág különböző területein dolgozó tagok (beszállítók, gyártók, az aeroszol termékek márkatulajdonosai, stb) érdekeinek összehangolása,
 • az iparágat érintő speciális rendelkezések, törvények, rendeletek szabványok előkészítése, a tervezetek véleményezése, hatásuk értékelése,
 • szakmai állásfoglalások, ajánlások készítése,
 • kapcsolattartás rokonszakmai területek képviselőivel,
 • részvétel nemzetközi szervezetek munkájában, az Európai Aeroszol Szövetségben (Federation of European Aerosol Associaton, FEA), az információáramlás biztosítása a MASZ és a FEA között, a magyar érdekek képviselete, a nemzetközi tapasztalatok megismertetése a tagjaival, a szakmával összefüggő javaslatok, jelzések kidolgozása a nemzetközi tapasztalatok alapján, s ennek továbbítása a magyar illetékes szervekhez.

A MASZ egyes feladatok elvégzésének finanszírozására külön pénzalapot hozott létre. A tagság rendes és pártoló tagokból áll.

A MASZ-t az elnök irányítja és munkáját a CSAOSZ főtitkára segíti. Az ülések számát az aktualitások határozzák meg, de évente legalább egy alkalommal tart taggyűlést.