A 2008. évi díjazottak

Dr. Debreczeny István és Polhammer Győző

Dr. Debreczeny István
1962-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen és szakmai pályafutása a Soproni Sörgyárban kezdődött, ahol két évvel később már a gyár főmérnöke, majd 1976-ban a Kőbányai Sörgyár igazgatója, 1978-tól pedig Söripari Vállalatok Trösztjének vezérigazgatója, 1982-től pedig - a trösztök megszűnését követően - ismét a Kőbányai Sörgyár vezérigazgatója lett. Irányításával valósult meg a magyar élelmiszeripar legnagyobb rekonstrukciója, amely munkáért Eötvös Loránd díjjal jutalmazták.

1982-ben gazdasági mérnöki másoddiplomát szerzett, majd 1985-ben megvédte műszaki doktori disszertációját is. A Budapesti Műszaki Egyetem, valamint a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem címzetes docens címet adományozta számára.

Az 1990-es évek elejétől a Dunapack Rt. szakigazgatói feladatait látta el, szakterülete a környezetvédelem és a csomagolóanyagok újrahasznosítása lett. A recycling üzletág, a Duparec Kft. ügyvezető igazgatói feladatait 1992-1996 között töltötte be. Jelenleg teljes munkaidőben a Dunapack Zrt. vállalati kapcsolatok igazgatója.

1999. óta a CSAOSZ alapításával létrejött EAN Magyarország Közhasznú Társaság (mai nevén GS1 Magyarország Kht.) ügyvezető igazgatója is.

Az 1996-ban alapított Országos Környezetvédelmi Tanácsnak a gazdasági oldal által delegált tagja, majd nyolc éven át alelnöke volt.

Az A+CS logisztikai szakfolyóirat Szerkesztőbizottságának tagja. Számos folyóiratban megjelent szakcikk szerzője. A Papíripari vállalatok környezeti menedzsmentje, figyelembe véve a papír társadalmi, gazdasági szerepét című kiadvány társszerzője.

Szakmai társadalmi munkája keretében az 1984-ben a Magyar Kereskedelmi Kamara keretében életre hívott Csomagolási Tagozatnak létrehozója és elnöke, az utódszervezetnek, az 1990-ben alapított CSAOSZ-nak pedig első elnöke, majd pedig napjainkig társelnöke. Vezető szerepe volt a Szövetség elismert érdekképviseleti és érdekegyeztető munkájának kialakításában. Több szakmai kitüntetés birtokosa.

Polhammer Győző a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte közlekedésmérnöki és gazdasági szakmérnöki diplomáját. A MÁV-nál és a KGM Tervező Irodáinál végzett közlekedési rend-szerek vezető tervezői tevékenységét követően 1966 novemberében lett az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet munkatársa, előbb főosztályvezetői, majd igazgatóhelyettesi, 1985-től pedig igazgatói munkakörben. Az 1992-ben végrehajtott vállalati átalakulást követően létrejött ACSI Logisztika Rt. elnök-vezérigazgatója lett, mely feladatkörét mai napig betölti.

Polhammer Győző aktív közreműködésével és vezetésével valósult meg az anyagmozgatás és raktár technológia terén számos jelentős hazai fejlesztés és ahhoz kapcsolódó beruházás. Így 1967-ben került sor a ma is jól ismert és alkalmazott DEXION állványrendszerek gyártási jogának megvásárlására, valamint a hazai gyártás és értékesítés megszervezésére, piaci bevezetésére.

Az anyagmozgatás területén előbb a KING függő konvejorok, majd a Rapistan görgőspálya-rendszerek licencének megszerzése, magyarországi gyártásának meghonosítása, 1984-től pedig a mai napig is gyártott ASCON görgős szállítópályák kifejlesztésének irányítása és alkalmazásának bevezetése köthető nevéhez.

Az 1980-as évek második felében irányításával került kifejlesztésre az APROD kapcsolható polcos állványrendszer, amelyet az ACSI dorogi egységében 1988 óta ma is gyártanak. A vállalati átalakulást követő években irányítása alatt fejlesztette ki, és gyártja az ACSI Logisztika Rt. a mobil válaszfal-, valamint az ugyancsak mobil garázsrendszert. Jelentős szerepe volt az anyagmozgatás-raktározás hazai fejlesztését elősegítő korai szakmai kiállítások és konferenciák megszervezésében, a ma is népszerű Budatranspack bevezetésében.

1980-tól az A+CS logisztikai szakfolyóirat Szerkesztőbizottságának tagja és 1988-től egyben felelős kiadója is. Több szakfolyóirat cikk szerzője.

Szakmai társadalmi munkája keretében 1980-tól a MTESZ Központi Anyagmozgatási és Csomagolási Bizottságának tagja volt, 1992-től pedig a MTESZ Logisztikai Bizottságának elnöke. Az 1984-ben életre hívott Magyar Kereskedelmi (majd Gazdasági) Kamara Csomagolási Tagozatának tagja, az utódszervezetnek, az 1990-ben alapított CSAOSZ-nak pedig kezdetektől társelnöke.

A Miskolci Egyetem az Anyagmozgatás és Logisztika Oktatásért-Kutatásért-Fejlesztésért Alapítvány kuratóriumának tagja.

A munka érdemrend ezüst fokozata kormánykitüntetés mellett több szakmai kitüntetés birtokosa.