A 2011. évi díjazott

Dr. Kertész Béla

Dr. Kertész Béla kémia-fizika szakos tanári diplomáját az ELTE Természettudományi karán 1968-ban kapta, majd a BME Vegyészmérnöki karán műanyag alkalmazástechnikai szakmérnöki oklevelet szerzett és ugyanitt védte meg - zsugorfóliák témában - egyetemi doktori disszertációját.

Első munkahelye az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet volt, ahol a műanyag csomagolószerek témafelelőse lett, de hamarosan vezetői beosztást kapott és főosztályvezetői, fejlesztési főmérnöki munkaköröket töltött be közel három évtizedig. Feladatkörét a csomagolási szakterület központi fejlesztése és ezzel összefüggésben nemzetközi együttműködés jelentette. Irányítása alá tartozott a csomagolásvizsgáló laboratórium, nevéhez számos fejlesztés-előkészítő és információ-szolgáltató projekt fűződik.

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny szervezésében kezdetek óta aktívan részt vesz, a Bírálóbizottsági titkári feladatait mind Intézeti munkatársként, mind CSAOSZ főtitkárként ellátta.

Szakmai társadalmi munkája a csomagolási szakterület szinte összes szervezetét érintette. A MTESZ Központi Anyagmozgatási és Csomagolási Bizottságának titkáraként közreműködött a BUDAPACK, majd BUDATRANSPACK Szakkiállítások létrehozásában és szakmai támogatásában. A Magyar Kereskedelmi Kamara Csomagolási Tagozatának a megalakulásakor titkára, majd 1990 óta a Tagozat alapjain megalakult CSAOSZ szaktitkára lett, 2002 és 2010 között pedig főtitkára. A CSAOSZ alszövetségének, a Magyar Aeroszol Szövetségnek alapítója és titkára is.

A Magyar Szabványügyi Testület Csomagolási Műszaki Bizottság elnöke. Tagja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Csomagolási Műszaki Tanácsadó Bizottságának. A Csomagolási Világszövetségben Magyarország képviselője.

Szakirodalmi munkássága meghatározó értéket képvisel, a nemzetközi szaksajtó közleményeit kivonatos formában megjelentető OMIKK Szakirodalmi tájékoztató: Csomagolás folyóiratnak évtizedekig főszerkesztője volt.

Könyvei: Műanyag csomagolószerek (Műszaki Könyvkiadó, 1985), Magyarázatos szabványgyűjtemény a csomagolások megfelelőségének igazolására (MSZT, 2006), lektorként: Fém csomagolószerek (Műszaki Könyvkiadó, 1990).

A BME Vegyészmérnöki Karán óraadó tanári feladatokat vállalt, a Budapesti Műszaki Főiskola (ma: Óbudai Egyetem) Csomagolástechnikai Szakirányán az államvizsga bizottság elnökeként kíséri figyelemmel a szakmai utánpótlást. Szakmai munkája elismeréseképp 2010-ben gazdasági miniszteri kitüntetésben részesült.

Vezetői munkássága alatt szakmai igényességével sok, ma a szakmában elismertségnek és megbecsülésnek örvendő szakembert nevelt ki.