Hungaropack Magyar Csomagolási Verseny

HUNGAROPACK 2018 TÁJÉKOZTATÓ

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2018-ban 35. alkalommal hirdeti meg az 1967-ben életre hívott és a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.

A nemzeti esemény célja az, hogy fórumot teremtsen az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagoló­eszközök és csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási eljárások hazai megismertetésére és elterjesztésének elősegítésére.

A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar versenyéhez.

A versenyt szervező Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség csatlakozott a WPO által is támogatott „Save Food” programhoz és vállalta, hogy az élelmiszercsomagolás terén bemutatott legújabb és leginnovatívabb magyar csomagolási megoldásoknak, vagy csomagolószereknek célzott elismerést ad.

2016 óta a marketig szempontból leginkább kiemelkedő jelentőségű pályamunkának a HUNGAROPACK Marketing, a legegyedibb csomagolásnak pedig a HUNGAROPACK Ipari Kreativitás díjakat ítéli oda.

2017 óta pedig a környezetvédelmi szempontból előremutató megoldásnak HUNGAROPACK Fenntarthatósági díjat ad ki.

A rendezvény mindezeken túl el kívánja ismerni a nevezett fejlesztések kidolgozásában közreműködő szakemberek munkáját.

1. A verseny területe

A HUNGAROPACK 2018 két kategóriában kerül lebonyolításra:

 1. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás,
 2. Szállítási csomagolás.

Mindkét kategóriában pályázni lehet a 2016. június 1. és 2018. május 31. között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett:

 • terméket tartalmazó kész csomagolással (beleértve a promóciós, az ajándék-, a bemutató- és csoportcsomagolásokat is), annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges jelölésekkel ellátva
 • csomagolóanyaggal, amennyiben az közvet­lenül felhasználható termékek burkolására, egységbe-fogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.),
 • csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség
  szerint
 • csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záró­elemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki a csomagolás.

Egy kategórián belül azonos nevezési lapot kell használni a kész csomagolások, illetve a csomagolószerek nevezéséhez.

Régi termék fenti időszakban megújított, tovább-fejlesztett csomagolásával is lehet pályázni.

A csomagolóanyagok, -eszközök alkalmasságának megítélésénél előnyt jelent, ha terméket tartalmaznak.

2. A jelentkezés és feltételei

A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett csoma-golást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet külföldi eredetű).

Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, kész csomagolással a csomagolást végző (kivitelező) nevezhet.

Tervező-fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat.

Minden pályázathoz külön-külön pontosan, olvashatóan kitöltött és cégszerűen aláírt nevezési lapot kell kiállítani:

 1. jelű nevezési lapot a fogyasztói, valamint gyűjtő-csomagolások (csomagolószerek),
 2. jelű nevezési lapot a szállítási csomagolások
  (csomagolószerek) esetén.

A nevezési laphoz 2 mintadarab (csomagolási segéd-anyagoknál legalább egy felhasználási mód bemutatásával), vagy kész csomagolás mellékelendő.

Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is elegendő.

Egy termék azonos felépítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsaládként egy nevezési tételként pályázható.

A tételenkénti 42.000 Ft+27% áfa nevezési díjat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség számlája alapján kell megfizetni, amelyet a nevezési lap beérkezése után küld meg a szervező.

Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési lapról hiányzik a cégszerű aláírás, a nevezési díj befizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges minták nem állnak rendelkezésre.

A nevezések beérkezési határideje: 2018. július 16.

A nevezési lapokat és a 2-2 mintadarabot a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1113 Budapest XI., Bartók Béla út 152. VI. 613. szoba) kérjük megküldeni.

A kész csomagolásoknál az esetlegesen romlandó tartalmat a "Nevezési-lap"-on kérjük feltüntetni. Ebben az esetben a mintát a Szervezőtitkárral egyeztetett idő-pontban kérjük beküldeni.

A verseny szervezője a díjnyertes nevezésekről fotókat készít, amelyeket a verseny alapvető céljának megfelelően szakmai ismeretterjesztési és publikációs célokra használ fel.

A pályázó a nevezési lap és a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a fotókat a saját vagy a más szervezésében megjelenő kiadványokban – ideértve az internetes felületeket is –, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja.

3. Értékelés

A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bíráló­bizottság (zsűri) pontozással értékeli és ennek alapján ítéli oda a

HUNGAROPACK 2018,

továbbá

HUNGAROPACK 2018 Fenntarthatósági,

HUNGAROPACK 2018 Ipari Kreativitás,

HUNGAROPACK 2018 Marketing,

HUNGAROPACK 2018 Save Food díjakat,

továbbá

a különdíjakat és az elismerő okleveleket.

A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.

Az elbírálás szempontjai:            

 • áruvédelmi hatékonyság,
 • korszerűség,
 • eredetiség, új ötlet,
 • esztétikai érték, reklámhatás (I.) / megjelenés (II.),
 • környezetvédelmi jellemzők, környezettudatos tervezés, újrahasznosíthatóság,
 • fogyasztói követelmények (I.) / logisztikai (II.) követelmények.

A nyertesek a csomagolásokon az évszám megjelölésével feltüntethetik a verseny logoját.

A pályázók jogosultak arra, hogy a díjnyertes nevezésükkel a Csomagolási Világ­szövetség WORLDSTAR csomagolási világversenyén részt vegyenek. A nevezéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket a díjnyertesek viselik.

A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2018 novemberében, a CSAOSZ által szervezett díjátadó keretében kerül sor.

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes szervezőtitkár, illetve Nagy Miklós főtitkár.

Cím:                     1113 Budapest XI., Bartók Béla út 152.

Telefon:              06 1 210 0107

E-mail:                 csaosz@csaosz.hu,

Web:                    www.csaosz.hu

 

Budapest, 2018. május hó

 

Csomagolási és Anyagmozgatási
Országos Szövetség

Az egésznapos konferencián minden HUNGAROPACK résztvevő szervezet egy munkatársa díjmentesen részt vehet.

Letölthető tájékoztató:
http://www.csaosz.hu/letoltesek/hp_tajekoztato.pdf

Letölthető nevezési lapok:
http://www.csaosz.hu/letoltesek/HUNGAROPACK_2018_nevezesi_lap_I.docx
http://www.csaosz.hu/letoltesek/HUNGAROPACK_2018_nevezesi_lap_II.docx