Hungaropack Magyar Csomagolási Verseny

HUNGAROPACK 2017 TÁJÉKOZTATÓ

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 34. alkalommal hirdeti meg az 1967-ben életre hívott és a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.

Az idén alapításának 50. évét ünneplő nemzeti esemény célja, hogy lehetőséget nyújtson a csomagolóipar fejlődésének nyomon követésére, az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási eljárások hazai megismertetésére és elterjesztésére.

A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű megmérettetésére is, miután a szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar versenyéhez.

A versenyt szervező Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség csatlakozott a WPO által is támogatott „Save Food” programhoz és vállalta, hogy az élelmiszercsomagolás terén bemutatott legújabb és leginnovatívabb magyar csomagolási megoldásoknak, vagy csomagolószereknek célzott elismerést ad.

2016 óta a marketig szempontból leginkább kiemelkedő jelentőségű pályamunkának a HUNGAROPACK Marketing, a legegyedibb csomagolásnak pedig a HUNGAROPACK Ipari Kreativitás díjakat is odaítéli.

2017-ben pedig első ízben a környezetvédelmi szempontból előremutató megoldásnak HUNGAROPACK Fenntarthatósági díjat ítél oda.

A rendezvény mindezeken túl hozzá kíván járulni mindazok munkájának elismeréséhez, akik a csomagolás-technika előrehaladása érdekében figyelemre méltó szakmai tevékenységet fejtettek ki és kiemelkedő eredményeket értek el.

1. A verseny területe

A HUNGAROPACK 2017 két kategóriában kerül lebonyolításra:

 1. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás,
 2. Szállítási csomagolás.

Az egyes kategóriákban pályázni lehet a

2015. június 1. és 2017. május 31. között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett:

 • terméket tartalmazó kész fogyasztói, gyűjtő- (I.) és szállítási csomagolással (II.) (beleértve a promóciós, az ajándék-, a bemutató- és csoportcsomagolásokat is), annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges jelölésekkel ellátva
 • csomagolóanyaggal, amennyiben az közvet­lenül felhasználható termékek burkolására, egységbefogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.),
 • csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség szerint
 • csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki a csomagolás.

Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni.

2. A jelentkezés és feltételei

A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet külföldi eredetű).

Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, kész csomagolással a csomagolást végző (kivitelező) nevezhet.

Tervező-fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat.

Minden pályázathoz külön-külön, pontosan, olvashatóan kitöltött és cégszerűen aláírt nevezési lapot kell kiállítani:

I. jelű nevezési lapot a fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolások

II. jelű nevezési lapot a szállítási csomagolások esetén.

A nevezési laphoz 2 mintadarab (csomagolási segédanyagoknál legalább egy felhasználási mód bemutatásával), vagy kész csomagolás mellékelendő.

Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is elegendő.

Egy termék azonos felépítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsaládként egy nevezési tételként pályázható.

A tételenkénti 42.000 Ft+27% áfa nevezési díjat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség számlája alapján kell megfizetni, amelyet a nevezési lap beérkezése után küld meg a szervező.

Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési lapról hiányzik a cégszerű aláírás, a nevezési díj befizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges minták nem állnak rendelkezésre.

A nevezések beérkezési határideje: 2017. június 30.

A nevezési lapokat és a 2-2 mintadarabot a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1113 Budapest XI., Bartók Béla út 152.) kérjük megküldeni.

A kész csomagolásoknál az esetlegesen romlandó tartalmat a "Nevezési-lap"-on kérjük feltüntetni. Ebben az esetben a mintát a Szervezőtitkárral egyeztetett idő-pontban kérjük beküldeni.

3. Értékelés

A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bíráló­bizottság (zsűri) pontozással értékeli és ennek alapján ítéli oda a

HUNGAROPACK 2017,

HUNGAROPACK Save Food 2017,

HUNGAROPACK Marketing 2017,

HUNGAROPACK Ipari Kreativitás 2017 díjakat és a

HUNGAROPACK Fenntarthatóság 2017 díjakat,

a különdíjakat, továbbá az elismerő okleveleket.

A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.

Az elbírálás szempontjai:    

 • áruvédelmi hatékonyság,
 • korszerűség,
 • eredetiség, új ötlet,
 • esztétikai érték, reklámhatás (I.)/ megjelenés (II.),
 • környezetvédelmi jellemzők, környezettudatos tervezés, újrahasznosíthatóság,
 • fogyasztói követelmények (I.)/ logisztikai (II.) követelmények.

A díjnyertes pályázók jogosultak arra, hogy a díjnyertes nevezéssel – a Csomagolási Világ­szövetség WorldStar versenye nevezési felhívásának megfelelő módon – részt vegye­nek a csomagolási világversenyen, amelynek időpontjáról és a jelentkezés módjáról a CSAOSZ a díjnyerteseket értesíti.

A nyertesek a csomagolásokon az évszám megjelölésével feltüntethetik a verseny logoját.

A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2017 októberében a CSAOSZ által szervezett konferenciával egybekötött díjátadó keretében kerül sor.

Az egésznapos konferencián minden HUNGAROPACK résztvevő szervezet egy munkatársa díjmentesen részt vehet.
Letölthető tájékoztató:
http://www.csaosz.hu/letoltesek/HP2017_rt.doc

Letölthető nevezési lapok:
http://www.csaosz.hu/letoltesek/HUNGAROPACK_2017_NEVEZESI_LAP_I.doc
http://www.csaosz.hu/letoltesek/HUNGAROPACK_2017_NEVEZESI_LAP_II.doc