Belföldi kapcsolatok

MGYOSZ | Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

MGYOSZ

Az MGYOSZ országos gazdasági, munkaadói szövetség, amelynek célja olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység ellátása, mely a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását segíti és megteremti a Magyarországon működő tőke képviseletét is.

A Szövetség önkéntesen társult tagjai közvetlen tagsággal rendelkező vállalkozások, illetve szakmai szövetségek és regionális, megyei szervezetek. Mindezek révén az MGYOSZ az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatás valamennyi területéről több ezer vállalkozást képvisel, amelyek több mint 1,2 millió munkavállalót foglalkoztatnak.

A CSAOSZ megalakulása óta tagja az MGYOSZ-nak, Szövetségünk elnöke, Bencs Attila 2016 márciusa óta a szervezet alelnöke, egyben a Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Munkáját Galli Miklós segíti.

Az MGYOSZ -ban bizottságok és szakértői munkacsoportok működnek, amelyek a szakmai, gazdasági, munkaadói érdekképviseleti tevékenység főbb területei, a gazdálkodás funkciói szerint tömörítik a tagvállalatok és tagszervezetek képviselőit

NYPSZ | Nyomda- és Papíripari Szövetség

nypsz

A Szövetség 1991. óta meghatározó szervezete a magyar nyomda- és papíriparnak.

A Szövetség a folyamatosan változó igényekhez igazodva széleskörű szolgáltatásokat nyújt tagjai számára, de feladatának tekinti az ágazat érdekeinek védelmét és a több száz éves nyomdász hagyományok ápolását. Nyitott minden magyarországi nyomdaipari vagy a nyomdaiparral szoros kapcsolatban álló cég vagy szervezet előtt, így alakult ki a CSAOSZ és a NYPSZ közötti szoros együttműködés is.

A Szövetség a CSAOSZ által szervezett HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt évek óta különdíj felajánlásával segíti. A CSAOSZ pedig a Best Print versenyhez nyújt hasonló támogatást.

PNYME | Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület

pnyme

Az Egyesület 1948-ban alakult és azóta is megszakítás nélkül működő, műszaki, technikai beállítottságú tudásbázis. Önálló gazdálkodást folytató nonprofit szervezet. Tagja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ).

A papír- és a nyomdaipar, a könyv- és a lapkiadás, a papírrestaurálás, a papírkereskedés és az ezekhez, mint a nyomtatott médiumok előállításához kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, mérnökök, technikusok, közgazdászok továbbá szervezetek és cégek politikától mentes és attól független önkéntes társulása. Az egyesületet egyéni és jogi státusú tagság alkotja, és választott tisztségviselők vezetik.

Célja, szakterületén a tudományos és technikai haladás elősegítése társadalmi eszközökkel, tagjai ismereteinek állandó növelése. Célja, hogy a nyomtatott médiumok előállításának folyamatában közvetlen módon részt vevő vagy ahhoz szakmailag kapcsolódó szakemberek számára a legfőbb, és leginkább megbízható információs fórum legyen.

Alaptevékenysége keretében szimpóziumokat, konferenciákat, szakmai tanfolyamokat, találkozókat és külföldi tanulmányutakat szervez, hogy tagjait a legkorszerűbb információk közelébe juttassa. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Külföldi tudományos szervezetekkel, kutatóintézetekkel ápol több évtizedes együttműködést. Rendes tagja a iarigai, ATypI, EUCEPA, IPC nemzetközi szakmai szervezeteknek. (Részletesen lásd külön fejezetben) A nemzetközi tagságokból származó előnyöket az egyesület egyéni és jogi tagjai is élvezhetik.

Nagy múltú szakfolyóiratai a Magyar Grafika és a Papíripar.

Honlapjaik:
www.pnyme.hu
www.mgonline.hu

MMSZ | Magyar Műanyagipari Szövetség

mmsz

1991-ben alakult, a Magyar Vegyipari Szövetség szakszövetségeként. A Szövetség képviseli a műanyagipar szakmai érdekeit, ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési és üzleti folyamatokat, és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak.

A Szövetség rendszeresen ajánl fel különdíjat a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny színvonalas műanyag alapú nevezéseinek elismerésére.

MSZT | Magyar Szabványügyi Testület

mszt

A CSAOSZ a Magyar Szabványügyi Testület tagszervezete, Dr. Kertész Béla volt főtitkár pedig a 2003. november 24-én alakult Csomagolási Műszaki Bizottság (MB511) elnöke volt. A Szövetség célja, hogy mind szervezeti, mind szakmai közreműködői oldalról egyaránt részt vegyen a szakterületet érintő műszaki szabályozást jelentő szabványok kidolgozásában, illetve honosításában.

MLBKT | Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

mlbkt

Az 1991-ben alakult Társaság célja a logisztika és a kapcsolódó szakterületek hazai fejlesztése és színvonalas szakmai közélet létrehozása a gyakorlati és elméleti szakemberek számára. E célok elérése érdekében a Társaság információkat szolgáltat, önképzési lehetőségeket nyújt, valamint alkalmat teremt a személyes kapcsolattartásra és a nemzetközi tapasztalatcserére.

Tevékenysége során a termékforgalmazás, beszerzés, anyaggazdálkodás, készletezés, raktározás, anyagmozgatás, termeléstervezés és termelésirányítás, valamint az értékesítés, áruelosztás és szállítás gazdálkodási, vezetési, szervezési és módszertani kérdéseivel foglalkozik.

A CSAOSZ és az MLBKT 2007. februárjában kötött együttműködési megállapodást.

Az MLBKT minden évben nagysikerű, gazdag programú konferenciát szervez.
További információ: www.logisztika.hu