A 2018. évi díjazottak

Tiefbrunner Anna

Tiefbrunner Anna az Óbudai Egyetem mestertanára a Könnyűipari Műszaki Főiskola Csomagolástechnológus szakán 1988-ban az elsőként végzett mérnökök egyike.

Pályakezdőként az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézetnél helyezkedett el, ahol eleinte csomagolások grafikai terveztetésével és kiviteleztetésével foglalkozott, később a hullámpapírlemez doboz mintakészítő részleg vezetője lett.

1993-tól a Reményi Csomagolástechnika Kft. munkatársa volt, majd a Nyugat-magyarországi Egyetemen folytatott egyetemi tanulmányainak befejeztével a Könnyűipari Műszaki Főiskola Papíripari Tanszékére került előbb óraadóként (1996-1997), később már főállásban tanársegédi, majd adjunktusi kinevezést kapott.

A munkahelye nem, csak a neve változott és és egyetemi rangra emelkedett. Ma az Óbudai Egyetemen mestertanárként tanítja a Csomagolástechnológus szakirányos és az Ipari Formatervező szakos hallgatókat.

A több mint 20 éve oktatott hallgatói közül több tucatnyian mára a csomagolóipar megbecsült szakembereivé váltak.

Tiefbrunner Anna nevéhez 43 szakirodalmi közlemény, egyetemi jegyzet és távoktatási útmutató fűződik, köztük a

  • Csomagolóipari technológiák – Csomagolószer ismeret (elektronikus jegyzet Koltai Lászlóval, 2016)
  • Csomagolástervezés – A csomagolástervezés alapjai, konstrukciós tervezés (Németh Róberttel, 2015)
  • Csomagolásgépesítés, 2015
  • Csomagolás – Trendek és kérdések, 2010
  • Könnyűipari enciklopédia II/3: Csomagolástechnológia, 2003
  • Csomagolás és környezetvédelem, 2002
  • Csomagolásgépesítés I.”, „Fogyasztói- és gyűjtőcsomagolás gépei I., Dr. Magyary-Kossa Bélával, 2001

Lektorként a „Marketing és minőségbiztosítás a csomagolásban” című egyetemi jegyzet kiadásában működött közre.

A Transpack, a Papíripar szaklapok állandó szerzője. 

Hallgatóinkat rendszeresen ő készíti fel a CSAOSZ és az STI Group által kiírt csomagolási diákversenyekre is, ahol felsorolhatatlanul szép eredmények születtek.

2015 óta a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny nevezéseinek előbírálatában és a Magyar Csomagolási Évkönyv szerkesztésében segíti a CSAOSZ munkáját.

Idén májusban immár 20. alkalommal szervezi meg a Csomagolástechnológus és Papíros Szakmai Napot az Óbudai Egyetemen.

Tóth István

Tóth István az Agrártudományi Egyetemen szerezte meg 1969-ben az okleveles gépészmérnöki végzettségét. 1996-ban, Szentendrén, a TÜV Akadémián sikeres vizsgát követően Minőségirányítási Megbízotti (QMB TÜV) bizonyítványt kapott.

Pályakezdő mérnökként hazatért Zala megyébe és Zalaszentmihályon, Szentpéterúriban termelőszövetkezeteknél dolgozott előbb gyakornokként, majd műszaki vezetőként. Munkavállalóként Pacsára
– haza – 1974-ben került vissza a környező szövetkezetek egyesítését követően.

1976-tól 200 főt irányítva műszaki főágazatvezető lett. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy saját termék gyártásával kell megjelenni a piacon.

A pacsai Haladás Szövetkezet 1977-ben vásárolta meg a Dunavecsei Ipari Szövetkezet hordógyártó gépsorát, amelyet saját erőből felújítottak és még abban az évben a Nitrokémia Ipartelepek beszállítójává váltak.

1984-ben az OMFB és az ACSI támogatásával Németországból új gyártósort vásároltak.

E beruházással Magyarországon elsőként olyan ipari célú, fém csomagolóeszközök gyártójává váltak, amelyek megfeleltek a veszélyes áruk nemzetközi közúti, (ADR), vasúti (RID), belvízi (ADN, Duna-Rajna), tengeri (IATA) és légi (IMDG Code) szállítási feltételeknek. A minősítő vizsgálatokat előbb az ACSI, később pedig a Széchenyi Egyetem laboratóriumában végeztették el.

A gyártás 1984 évi újrainduláskor egyedüli vásárlójuk a Nitrokémiai Ipartelepek volt, mintegy 100.000 db termék vásárlásával, mely az új gyártósor teljesítőképességének egyharmadát tette ki. A kapacitás kitöltése miatt kifejezetten erős piaci munkát kellett végezni. Fokozatosan vásárlójuk lett valamennyi vegyipari (Borsodi Vegyi Kombinát-Kazincbarcika, ÉMV Sajóbábony, Budapesti Vegyiművek, MOL Komárom, Hungaronektár) és több élelmiszeripari cég is.

2002-ben az MgTsz hordóüzeme önállósult és felvette a Pacsai Fémhordógyártó Kft. nevet.

A rendszerváltás, majd a 2008. évi gazdasági válság súlyosan érintette gazdálkodásukat. Konok piaci munkával utolérte magát a hordógyártó üzem kapacitás kihasználtsága is, és 2016 év végére árbevétele elérte az 1,2 milliárd forintot, mely háromszorosa lett a 2002 évi önállóvá vált üzem árbevételének.

A hordógyártó üzem eredményességét tanúsítják a Hungaropack Csomagolási Versenyeken elért díjak is:

  • 1986 évben Hungaropack díj, és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Elnökének különdíja, valamint a Közlekedési Miniszter különdíja
  • 1990-ben, 1998-ban és 2000-ben a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium különdíja

A piaci elvárások miatt is, és a nemzetközi trendnek megfelelően 1996 évben elsőként a szövetkezeti szektorban ISO minőségügyi rendszer működtetésének megfelelő minőségügyi rendszert vezettek be, amelyet azóta is rendszeresen és sikeresen megújítanak.

A Pacsai Fémhordógyártó Kft. elődje a Haladás MgTSz a CSAOSZ első alapító tagvállalata!

Országosan ismert és elismert numizmata.

Varga Endre

Varga Endre a Varga Flexo Kft. alapítója 1975-ben, huszonévesen, gépész végzettséggel helyezkedett el a Papíripari Vállalat Csomagolóanyag-gyárában, ahol hamarosan a minden termelőüzem kulcsfontosságú munkakörét, a folyamatos gyártás alapját jelentő Ilka utcai TMK vezetését bízta rá Dr. Madai Gyula főmérnök. E munkakörében előbb csomagolóanyag-feldolgozó és csomagolószer-gyártó gépek karbantartásával, majd építésével foglalkozott.

1982-ben a VM Csomgép GMK társtulajdonosaként tervezte meg az első, megújított, egyedi ellen-nyomóhengeres flexo gépet „színfestő gép” néven, az akkori MIKÖV részére.

Ettől kezdve a flexonyomógépek fejlesztésének, tervezésének és gyártásának szentelte minden szaktudását.

Egy évtized elteltével, 1993-ban újabb, addigi élete során szakmailag a legmeghatározóbb, emberileg
– apaként – pedig a legörömtelibb esemény történt: a fiával közös céget alapítottak. Megalakulásuk után folyamatosan korszerűsítették gépeiket, így az egyszerű egyedi ellennyomó hengeres gépektől mára eljutottak a nyolcszínes, központi ellennyomó hengeres, oldalcserélős sleeve-es technológiával dolgozó, szervomotoros nyomógépekig.

Az Európában egyedülálló laminaló-, tekercsvágógép szinte valamennyi hazai csomagolószer-gyártó gépparkjában megtálalható.

Azzal az elhatározással alapította meg vállalkozását, hogy magyar gyártású, új flexo nyomó-, lamináló-, tekercsvágó- és klisé-ragasztógépek jó minőségben, a legjobb ár-érték arányon készüljenek.

Büszkeséggel mondhatja, hogy célját elérte, Magyarországon e szakterület egyedüli gyártójaként nemcsak a hazai kollegák elismerését és bizalmat nyerték el, hanem a külföldi vevőkörük is szépen gyarapodik.

Munkáját siker is koronázta, mert immár világszínvonalú gépei nemcsak Magyarországon, hanem Európa szerte, tavalytól pedig az USA piacán is megállják helyüket.

Varga Endre pályája során számos szakmai kiállításon részt vett kiállítóként, például: Drupa 2012, K 2013, PPDExpo2013, 2015, 2017, Interpack 2014, 2017.

Szakma iránti elhívatottsága példaértékű, nagy tapasztalattal rendelkezik, amelyet az évek során átadott fiának, unokájának.

Kiemelkedő tevékenysége az ügyfeleknek nyújtott szakmai tanácsadás és támogatás, amely során akár több hónapot is eltölt megrendelőinél azért, hogy segítse munkájukat.

Kedves, szeretetreméltó embernek ismeri mindenki, akivel bármikor öröm egy jót beszélgetni.