A 2024 évi díjazottak

Molnár Anikó

Molnár Anikó nyomdaipari mérnök, az Óbudai Egyetem jogelődjén végzett 1993-ban.

A Főiskola elvégzése után a Petőfi Nyomdában helyezkedett el, ahol gyártáselőkészítési vezető, kereskedelmi igazgató, majd logisztikai igazgató volt.

2011-től a Marzek Kner Packaging Kft. kereskedelmi igazgatója.

Két gyermek édesanyja.

A Marzek Kner Packaging Kft. a generális gyógyszergyártók, valamint a sajátmárkás termékeket gyártó élelmiszeripari és vegyipari vállalatok fő beszállítója. A célpiacainak igénye nem kifejezetten az egyedi technológiai tulajdonságokkal rendelkező termékekre fókuszál, hanem az állandó, szerződésnek megfelelő minőségű, nagy mennyiségű és kifejezetten heterogén csomagolószerek problémamentes szállítását tartja szem előtt.

Molnár Anikó irányításával olyan logisztikai megoldást fejlesztett ki a Marzek Kner Packaging Kft. a partnerei részére, ami ebben az iparágban eddig nem volt elérhető. Az általuk kínált modellel az üzletfeleik válláról leveszik a csomagolóanyagok mennyiségének tervezését, a tényleges megrendelések menedzselését és a raktározást. Mindezt egy jól felépített, informatikai megoldásokkal is támogatott folyamat-menedzsment rendszer veszi át, amire támaszkodva – az iparágban egyedülállóan – a csomagolóanyagigény-kiszolgálás valósidejűvé válik. Ennek hozadékaként a csomagolószerek gyártásának tervezése olyan mértékű szabadságot enged meg a nyomdának, ami az egyedi megrendeléseken alapuló módszerrel összehasonlítva, 20-30% közötti megtakarítási lehetőséget kínál a felhasználóknak.

Orbán Károly

Orbán Károly a CODEX Zrt. egyik alapítója, 1988-tól műszaki igazgatói, 1994-től vezérigazgatói munkakört töltött be, 2008 január elseje óta pedig a CODEX igazgatóságának elnöke.

Műszaki igazgatóként a hamisítás ellen védett biztonsági nyomtatás technikai és tárgyi feltételeinek kialakítása képezte kiemelt munkáját.

Vezérigazgatóként a társaság operatív vezetése volt a feladata.

Igazgatóság elnökeként a stratégiai irányok meghatározása és azok megvalósítása a feladata, de az operatív munkába is bekapcsolódik, mégpedig a technológia és a termékfejlesztés felelőseként.

Hamar felismerte, hogy a nyomdavállalat hosszútávú sikeressége termékkör bővítéssel őrizhető meg, ezért a biztonsági nyomdai profilt megtartva a címkegyártás, mégpedig a különleges igényeket kielégítő ún. booklet címkék előállítása irányába mozdultak el.

A booklet címkék a csomagolási segédanyagok egy különleges és rendkívül bonyolult, egyedi gyártástechnológiát és gépeket igénylő típusa, amelyek gyártására még Európában is kevesen tudtak felkészülni.

Évtizedek óta meghatározó szerepe van a társaság közép- és hosszútávú stratégiájának kialakításában, így a társaság kezdeti éveiben személyéhez fűződik az értékpapírelőállítás beindítása, a 2000-es évektől pedig a booklet címke (ECL) gyártás, majd legutóbb a tisztán flexo és inline hibrid technológia bevezetése.

Számos sikeres termékfejlesztéssel kapcsolatos projekt indítása, majd véghez vitele fűződik a személyéhez.

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenynek évek óta rendszeres és sikeres résztvevője, WPO által szervezett WorldStar Csomagolási Világversenyen 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 években a csomagolás Oscar-díjának tekinthető díjakat nyert.

 

Sátori András

Sátori András 1994-ben csatlakozott a PACCOR Hungary Kft. csapatához, a társaság a szombathelyi egységének 2014 óta gyárigazgatója.

Munkássága kiemelkedően hozzájárult a vállalat gazdasági és piaci szerepének stabilitásához és katalizátorként hatott az iparág előre lépésére is:

  • az országban előszőr Ö vezette be a papírpalástú műanyag csomagolóeszközök gyártását, amely jelentős környezetvédelmi előnyökkel jár, a műanyagfelhasználás csökkenthető a palást merevítő funkciója révén, egyúttal a burkolat egy perforáció mentén le is választható, így két értékes újrahasznosítható hulladék nyerhető.
  • András közreműködésével került kivezetésre a társaság profiljából a PVC alapanyag, helyette a hatékonyan újrahasznosítható PET fólia gyártása és feldolgozása került előtérbe. A PVC termékek gyártásnak beszüntetésével a károsanyag-kibocsátást a társaság tovább tudta csökkenteni.
  • az automatizálással és a MiniLoad magasraktár létrehozásával a készáru raktározása helyben megoldhatóvá vált, megszűnt a kihelyezett raktárakba való kiszállítás, amivel radikálisan lecsökkent a telephely kamionforgalma, jelentős CO2 kibocsátásmérséklést eredményezett, a logisztikai folyamatok is hatékonyabbá váltak és az energiafelhasználás is csökkent.

 

Sátori András kiemelkedő teljesítményt nyújtott a PACCOR Hungary Kft-nél, és szerepe az egész hazai csomagolóipar fejlődésére is kihatással volt.

András elkötelezettsége a fenntarthatóság és a zöld üzleti gyakorlat iránt példaértékű, az általa vezetett innovatív projektek és környezetbarát megoldások kiváló példát mutatnak a fenntartható üzleti modellre való áttérésre.

Vári Andrea

Vári Andrea a szakma szeretetét a szüleitől kapta, miután mindketten a gyulai Dürer Nyomdában dolgoztak. Számos gyermekkori élménye fűződik a szakmához és a nyomdához, így a pályaválasztásnál nem volt kérdés, hogy nyomdász szeretne lenni. Nyomdaipari Szakközépiskolát végzett, majd a Könnyűipari Műszaki Főiskolán – a mai Óbudai Egyetem – nyomdaipari üzemmérnök diplomát szerzett.

A Főiskola befejezését követően, 1992-ben, a csomagolóanyag-gyártás fellegvárának számító COFINEC HUNGARY RT.-nél kezdett el dolgozni Kecskeméten. A ranglétrán fokozatos lépkedve 2000-ben már a COFINEC HUNGARY HAJLÉKONYFALÚ CSOMAGOLÓANYAG-GYÁRTÓ KFT.-nél logisztikai osztályvezetői kinevezést kapott.

2001-ben korábbi vezetői felkérték, hogy az általuk Zalaegerszegen megkezdett csomagolóanyag-gyártást megalapozásához nyújtson segítséget, és mint termelési és fejlesztési igazgató irányítsa az akkor még Zalai Nyomda ZRt. néven működő Társaságot, amelynek az egyik Tulajdonosa is lehetett.

Az első 9 évet követően Supply Chain and R&D Director pozíciót töltötte be, egyben a vezérigazgató helyetteseként is végezte munkáját, de már az EDELMANN HUNGARY PACKAGING ZRt. kötelékében. Felejthetetlen 19 évet töltött Zalaegerszegen és büszke az ott megvalósult zöld mezős beruházásra, a gördülékeny SAP bevezetésre, valamint a fiatal szakemberekből létrehozott csapatra, akik a mai csomagolóanyag-gyártás meghatározó szakemberei.

2020-ban Budapesti Műszaki Egyetemen Lean képzésén vett részt.

Még ugyanabban az évben csatlakozott a BOX PRINT – FSD PACKAGING KFT-hez, mint Supply Chain Igazgató.

Vári Andrea egy rendkívül céltudatos, határozott és következetes FELSŐVEZETŐ ÉS SZAKEMBER. Páratlan lényeglátása, kitartása, munkabírása és a tisztességgel, becsülettel, keményen és magas szinten – ugyanakkor az EMBERT MINDIG maximálisan a középpontba helyezve – végzett munkája révén az általa vezetett szakmai és vezetői csapatok „sikerre vannak ítélve”.

Egyszerre szigorú és következetes, ugyanakkor humoros és laza, példamutató és közvetlen.

Nagybetűs VEZETŐ, akitől szívesen tanulnak a középvezetők és a szakemberek és tisztelettel követik, miközben folyamatosan tanulnak tőle és maguk is többek lesznek SZAKMAILAG, EMBERILEG ÉS A VEZETÉS TERÜLETÉN. Mindemellett szakmai és műszaki tudása is páratlan legyen szó a legkülönbözőbb nyomdaipari technológiákról, gépekről, rendszerekről.