A 2007. évi díjazott

Borbély Endréné Dr.

Borbély Endréné Dr. a Könnyűipari Műszaki Főiskolán, majd annak utódján, a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Karán 1975 óta tanít általános, szervetlen, fizikai, műanyag- és papíripari kémiát.

1985-ben a Főiskola Papíripari Tanszékén a csomagolástechnika szakirány megszervezése keretében oktatási tevékenységét kibővítette a csomagolóanyagok és a csomagolástechnika tantárgyakkal. 1998 óta a szakirányon a környezetvédelem tantárgy oktatója is.

Szakmai munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett a csomagolástechnikai felsőfokú képzés megszervezésében, valamint irányításában, az oktatói és a szakember utánpótlás mind igényesebb kinevelésén fáradozik

Munkája elismeréseképpen a Főiskola Kari Tanácsának tagjává választották, 1999-ben Mestertanári cím kitüntetés birtokosa lehetett, 2006. szeptember elsején pedig főiskolai tanári kinevezést kapott. Tagja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Kémiai és Vegyészmérnöki Tudományok Bizottságának.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenysége is gazdag:

  • elnöke a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsának,
  • tagja továbbá az Országos Tudományos Diákköri Tanács Műszaki Szekciójának, a Papíripar című folyóirat Szerkesztőbizottságának és a MTESZ Logisztikai Bizottságának is.

Összes megjelent publikációinak száma 49, 11 tankönyv és jegyzet szerzője, referált folyóiratbeli cikkeinek száma pedig 32.