A 2023. évi díjazottak

Horváth László

Horváth László a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1981-ben szerzett okleveles vegyészmérnöki diplomát. 

Pályakezdő mérnökként a Komáromi Kőolajipari Vállalatnál helyezkedett el, de már 1982. januárjában a MEDIKÉMIA Ipar Szövetkezet – a jelenlegi MEDIÉMIA Zrt. jogelődje – alkalmazottja lett. Kezdetben a vegyi üzemben műszakvezetőként, majd üzemvezetőként tevékenykedett. 1985-ben megkapta élete egyik legnagyobb kihívást jelentő feladatát, a szövetkezet 3 régi, korszerűtlen telephelyéről egy, akkor épülő, a szövetkezeti vegyipari szektor addigi legnagyobb beruházásaként létrehozott új telephelyre való átköltöztetésének lebonyolítását, a termelési kötelezettségek maradéktalan teljesítése mellett.  

1987-től már a műszaki fejlesztési tevékenységet irányította osztályvezetőként, majd igazgatóhelyettesként, később fejlesztési és minőségügyi igazgatóként, igazgatósági tagként.  

2008-ban az igazgatóságot váltó vezérigazgatói irányításra történt áttéréskor a közgyűlés cégvezetővé választotta.  

2011-2022 között a termelési és a műszaki biztonsági területek tevékenységeit is irányította.
Jelenleg aktív nyugdíjasként a cégvezetői feladatokat végzi, a folyamatban lévő vezetői utódlás munkáira koncentrálva. 

A MEDIKÉMIA műszaki fejlesztési tevékenységének 35 éven át tartó irányítása alatt elért sikereit a több, mint 800 új termék kifejlesztése és piaci bevezetése, több mint 1000 összetételmódosítás, 1300 csomagolásváltás megvalósulása bizonyítja. A társaság egyik cink-festék aeroszolja közvetett úton 22 országba kerül exportálásra. 

A PREVENT, a PRELIX és a KENTAUR autóápolási és autóüzemeltetési vegyi termékek, a MAESTRO és a RALLY aeroszolos festékek, a PROFIX műszaki vegyi termékek, a CHIP elektronikai tisztítószerek és a HIPPOLIT háztartásvegyipari termékek sok alkalmazó elégedettségét elnyerték használatuk során.  

A Szellemi Termék Nemzeti Hivatalnál formatervezési mintaként elismert három csomagolóeszköz konstrukció létrehozása is nevéhez fűződik.  

Ő vezette be a MEDIKÉMIÁ-nál a termékek, a gyűjtőcsomagolások és az egységrakományok vonalkódos jelöléseit, azonosítását. A raktározási területen a drive-in állványos tárolás kialakítása és a sarzs-szám követett nyilvántartás bevezetése is tevékenységeihez köthető.  

Széles látókörű, rendszerben gondolkodó, a gyakorlati megvalósítást előtérbe helyező mérnök.  

Az aeroszol szabványok és szakirodalom ismereteire, valamint gyakorlati tapasztalataira alapozva tudását folyamatosan fejlesztette, gyarapította, ezzel vált az aeroszolcsomagolások egyik hazai szakemberévé. Szaktudását a MASZ elnökségi tagjaként is kamatoztatta, közreműködött az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló NGM rendelet véleményezésében, a MASZ tagok szakmai ismereteinek növelésében, társcégek aeroszolos szakmai problémáinak megoldásában.  

A MEDIKÉMIA fiatalabb munkatársaival tudását megosztotta, folyamatosan kiemelkedő teljesítményre, minőségi munkavégzésre ösztönözte őket. A SZTE szervezésében 2000-ben megtartott V. Magyar Aeroszol Konferencián előadást is tartott.  

A műszaki fejlesztési tevékenységben bevezetett új megoldásaiért kiváló újító és kiváló feltaláló kitüntetésekben részesült. Munkásságát a Magyar Iparszövetség 2016-ban Alkotói díjjal ismerte el. 

Tevékenysége hozzájárult a MEDIKÉMIA, a magyar ipar és a magyar termékek hírnevének erősítéséhez. 

Magyar Kálmán

Fiatalon kényszerült elhagyni Magyarországot, a sors az Egyesült Államokba, New Jersey államba sodorta.  

Kálmán megtalálta helyét az Új Világban, 1969-ben a Long Island Egyetemen vegyész végzettséget, majd 1979-ben MBA diplomát szerzett. 

Több évtizedes amerikai szakmai karrierje a gyógyszeriparhoz kötődik, a Magyarországon is ismert gyógyszergyárak közül a Sandoz és a Pfizer munkatársa is volt összesen közel két évtizedig.  

Feladatait előbb a gyógyszerekkel, később pedig az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos klinikai kutatási feladatok projektvezetése képezte, ami idővel a szabályozási, engedélyezési eljárások végrehajtására vonatkozó teendőkkel is kiegészült.  

Olvasmányokból megismerve a gyógyszerekhez kapcsolódó amerikai jogi gyakorlatot, nem kis felelősséggel járó munkát vállalt. 

Szakmai hozzáértését jelzi, hogy törvényszéki szakértő címmel is rendelkezik.   

Magyarországra a rendszerváltás idején tért vissza, megtartva amerikai kapcsolatrendszerét. 

1991 decemberében alapította meg az AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.-t. A társaság eredeti missziója a magyar kis- és középvállalkozások korszerű csomagolási megoldásokkal, anyagokkal és gépekkel való segítése, versenyképességük javítása volt. 

Ahogy a hazai csomagolóipar fejlődött, az AMCO is gyarapodott és a hazai csomagolószer és -gép szakterület ismert disztribútora lett. 

A környezetbarát technológiák bevezetése mindig fontos prioritása volt a cégnek. 2018-ban kezdte el a 100%-ban komposztálható térkitöltő csomagolási segédanyagok gyártását.  

Az AMCO ma sok ezer elégedett klienssel rendelkezik és külföldön is reszt vesz környezetbarát termékek gyártásában és értékesítésében.  

Ma már közel 30 személyt alkalmaz és Erdélyben es Vajdaságban is építi kapcsolatrendszerét.   

Magyar Kálmán kezdeményezésére 2001-ben alakult meg a CSAOSZ Kis- és középvállalkozói tagozata, amelynek végig elnöke volt. Számos sikeres szakmai összejövetel, szakmai-baráti kapcsolat kialakulása köthető a tagozat munkájához. 

Kálmán az AMCO Kft-n keresztül alapító tagja az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszternek. 

Kálmán szenvedélyesen szereti a magyar zenét és táncművészetet. Az Egyesült Államokban rendszeresen szervez fellépési, bemutatkozási lehetőséget magyar művészeknek.