A 2005. évi díjazott

Somogyi Róbert

Okleveles közlekedésmérnök, több mint három évtizeden keresztül töltötte be az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet Csomagolásfejlesztési Főosztályának vezetői posztját, majd 1994-1998 között nyugdíjba vonulásáig a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium kabinetirodájának vezetője volt.

Főosztályvezetői munkássága során hosszú évtizedekre meghatározta a gyűjtő- és szállítási csomagolások laboratóriumi vizsgálatának módszereit, gyakorlatát, amit több iparvállalat szakmai etalonként kezelt. Tevékenysége során számos, elsősorban papír alapú csomagolószer hazai megismertetésére és széleskörű elterjesztésére került sor.

A hazai csomagolóipari fejlesztési igényeket feltáró és szakmailag megalapozó országos műszaki fejlesztési munkákban évtizedeken keresztül részt vett, titkára és szerzője volt több OMFB koncepciónak.

Aktív közreműködője és alkotója még a mai napig is a csomagolással kapcsolatos szabványosítási munkáknak.

Első megszervezője és évtizedeken át kiemelkedő közreműködője a szakmai megmérettetés fórumának, a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenynek, szervezőbizottsági elnökként, majd szakértőként ma is aktív szereplője.

Társszerkesztőként a hazai csomagolási szakirodalom egyik bibliája, a "Csomagolástechnikai kézikönyv" magyar változatának létrehozása ugyancsak a nevéhez fűződik. A legrangosabb külföldi szakmai lapok cikkeinek magyar fordítását tartalmazó "Műszaki Információ: Csomagolás" kiadványnak évtizedekig főszerkesztője volt. Több gyakorlati csomagolási útmutató szerkesztője, illetve szerzője.

Igényes szakmai irányítása alatt számos, ma a szakmában ismertségnek és megbecsülésnek örvendő szakember nőtt fel.

Jelentős társadalmi tevékenységet végzett a MTESZ Központi Anyagmozgatási és Csomagolási Bizottságban.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán a szakmai tantárgy oktatója jelenleg is, ahol több mint 4 évtized óta tevékenykedik.