A 2009. évi díjazott

Dr. Biacs Péter

Dr. Biacs Péter 1963-ban kapta meg vegyészmérnöki diplomáját. 1971-ben egyetemi doktori címet, 1975-ben a kémiai tudományok kandidátusa, 1985-ben pedig a kémiai tudományok doktora fokozatot érte el.

Kutatási területei közül kiemelést érdemel az élelmiszer-biztonság, ezen belül szennyezések és fertőzések, kockázatbecslés, nyomon követés, jogi szabályozás, fogyasztók tájékoztatása, élelmiszer-csomagolás és jelölés.

Szakmai pályafutásának fontosabb állomásai: a Budapesti Műszaki Egyetem, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi, az Oktatási és Művelődésügyi Minisztérium, majd a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, ahol 1982-2001 között több ciklusban főigazgató. Egy évig a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány főigazgatója. 2002-2003 között a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

1985-1990 között az Országgyűlés tagja, a Tudománypolitikai és Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke.

Szakmai társadalmi munkája szerteágazó, alelnöke volt a Magyar Gazdasági Kamarának, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének, valamint a MTESZ-nek. Az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak elnökhelyettesi, 1986-2002 között pedig elnöki tisztét töltötte be.

A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesületnek 1965 óta tagja, elnöki feladatokat több alkalommal, legutóbb 2000-2008 között látott el.

A Nemzetközi Élelmiszer-tudományi és -technológiai Unió elnöki, társelnöki feladatait hat éven át látta el.

A CSAOSZ elnökségének több cikluson át tagja volt, a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny Bírálóbizottságának elnöki tisztét pedig hosszú ideje tölti be. Szakmai elismerései között megtalálható a FAO díj (1992), a Magyar Köztársasági Érdemérem tiszti keresztje (2004) és további rangos szakmai megbecsülés.