HUNGAROPACK Student 2022

Meghirdettük a jövő évi HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákversenyt.

A Csomagolástervezési Diákverseny alapvető célja a csomagolástechnika szaktárgyat felsőfokú
oktatás keretében tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók számára megmérettetési lehetőség teremtése.

Célunk az, hogy a szakmát még tanuló diákok ötleteinek, elképzeléseinek bemutatására lehetőséget adjunk és az arra érdemes munkák tervezőit díjazva tanulmányaikhoz ösztönzést nyújtsunk, szakmai közvélemény előtti bemutatásuk révén pedig későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket javítsuk.

Az eddigi hazai diákversenyek résztvevői közül egy kivétellel minden évben neveztek hallgatók a Csomagolási Világszövetség WorldStar Student diákversenyére és minden esztendőben volt oklevéllel díjazott magyar hallgató.

Egy pályakezdő önéletrajzában azért ez nem mutat rosszul…

A verseny szervezője: a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), mint a Csomagolási Világszövetség (WPO) magyar tagja.

A nemzeti verseny kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség által szervezett WORLDSTAR STUDENT világversenyhez, így a hazai megmérettetésen elismert nevezések részt vehetnek a nemzetközi rendezvényen is, az ott meghatározott feltételek szerint.

A versenyre nevezhet egyéni nevező (hallgató), illetve kollektíva (hallgatói csoport), akik felsőfokú tanulmányaikat folytatják és azt legkorábban 2022-ben fejezik be.

Nevezni lehet: a pályázók által, a tanulmányi idejük alatt tervezett, grafika, makett formájá­ban kidolgozott ötletekkel, új csomagolószer, illetve csomagolási megoldásokkal. A verseny­re 2021 augusztus után készült pályamunkákkal lehet nevezni.

Nem pályázhat az a hallgató, aki a nevezés tárgyát képező munkát főállású munkaviszonya keretében alkotta.

Nevezési határidő: 2022. április 30.

Nevezési feltételek:

 • egyéni nevező esetén kitöltött, a nevezési határidőig a szervező részére eljutta­tott online nevezési lap és minta, makett, tervdokumentáció, vagy ezek digitális válto­zata,
 • Hallgatói kollektíva nevezése esetén – az előbbieken túl – meg kell jelölni egy közre­működőt, aki elismerés esetén a munkacsoportot a díjátadási ünnepségen képviseli,
 • A pályázó(k) diákigazolványának másolata (hallgatói jogviszonyának igazolása),
 • Nyilatkozat kitöltése arról, hogy a pályamű a résztvevő(k) szellemi alkotása, továbbá beleegyező nyilatkozat arról, hogy bemutatási, szakirodalmi publikációs célra a nevezés dokumentumait a szervező rendelkezésére bocsátja,
 • A nevezési lap információi jelentik a nevezés elbírálásának alapját, így a pályamű publi­kálása esetén a nevező leírása jelenik meg. A leírás nem lehet kevesebb 25 szónál és nem haladhatja meg a 200 szót.

Értékelési szempontok:

A zsűri pontozással értékeli a nevezéseket, az alábbi szempontok mérlegelése alapján:

 • újszerűség, eredetiség, ötletesség,
 • megvalósíthatóság, kivitelezésre való alkalmasság,
 • környezetvédelmi megítélés,
 • a terv, makett, vagy prezentáció kivitelezésének színvonala,
 • fogyasztói szempontok figyelembevétele,
 • rendszerszemlélet megléte.

Az elismerés módja:

A három-öt legtöbb pontot kapott nevezés HUNGAROPACK Student 2022 Csomagolástervezési Diákverseny díjat, a további színvonalas nevezések pedig a versenyt támogató szervezetek különdíját, illetve elismerő oklevelet kapnak.

Eredményhirdetésre a 2022. május 24-26. között várhatóan megrendezésre kerülő PPDexpo szakkiállítás keretében kerül sor.

A részvétel feltételeiről további információ Pelczer Ágnes CSAOSZ szervezőtitkártól kérhető:

pelczera@csaosz.hu

Nevezni csak online módon, a következő linken lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFh2xT_0l9z5yksxo6JBDyZIdz2y_c3hpjB-TNh2XkpUX9nw/viewform

A verseny tájékoztatója, valamint a nevezési dokumentáció letölthető a CSAOSZ honlapjáról a
www.csaosz.hu / csomagolási versenyek menüpontból.