HUNGAROPACK 2021 Magyar Csomagolási Verseny

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2021-ben 38. alkalommal hirdeti meg a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.

A nemzeti esemény célja

 • a magyar csomagolóipar fejlődésének önzetlen segítése,
 • fórum teremtése az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagoló­eszközök és csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási megoldások hazai megismertetésének és elterjesztésének elősegítésére,
 • a fejlesztésben közreműködők számára szakmai elismerés és megbecsülés kifejezése.

A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar versenyéhez.

A nevezések módosított beérkezési határideje:

2021. július 15.

1. A verseny területe

A HUNGAROPACK 2021 két kategóriában kerül lebonyolításra:

 1. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás,
 2. Szállítási csomagolás.

Mindkét kategóriában pályázni lehet a

2019. június 1. és 2021. május 31.

között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett:

 1. kész, terméket tartalmazó csomagolással, annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges jelölésekkel ellátva,

továbbá

 1. csomagolóanyaggal, amennyiben az közvet­lenül felhasználható termékek burkolására, egységbe-fogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.),
 2. csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség
  szerint
 3. csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záró­elemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki a csomagolás.

Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni.

 

 

2. A jelentkezés és feltételei

A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet külföldi eredetű).

Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, kész csomagolással a csomagolást előállító (megvalósító) nevezhet.

Tervező-fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat.

Nevezni online űrlap kitöltésével lehet: Nevezési lap

A nevezéshez kapcsolódó dokumentumokat az űrlapon belül a megfelelő kérdésnél lehet csatolni, lehetőség szerint doc, xls, ppt, pdf, jpg vagy tiff formátumokban.

Minden pályázathoz külön-külön, pontosan kitöltött online űrlapot kérünk.

Az online nevezés beérkezéséről a szervező CSAOSZ Titkárság visszaigazolást küld.

Nevezésenként lehetőség szerint 2 mintát, vagy 2 kész, terméket tartalmazó csomagolást kérünk küldeni.

A csomagolóanyagok, -eszközök alkalmasságának megítélésénél a zsűri előnyben részesíti a terméket tartalmazó kész csomagolás-mintákat.

Csomagolási segédanyagok esetében az alkalmazási módot legalább egy csomagolásmintával be kell mutatni.

Kérjük az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő:

 • műanyag csomagolóanyagok esetében a 10/2011/EK Rendelet IV. melléklete szerinti megfelelőségi nyilatkozat,
 • kerámia, illetve regenerált cellulózfilm esetében a rájuk vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott megfelelőségi nyilatkozat,
 • egyéb anyagból előállított csomagolás esetében a kioldódás-vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az ebből végzett kockázatelemzés összefoglalásának

megküldését.

Ha a csomagolás romlandó terméket tartalmaz, a mintát a CSAOSZ-szal egyeztetett időpontban kérjük beküldeni.

Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve fényképes pályázati anyag is elegendő, amelyet a nevezési űrlaphoz kérünk csatolni.

Nevezési díj tételenként 42.000 Ft+27% áfa, amelyet a nevezés beérkezését követően a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség által kiállított számlája alapján kell megfizetni.

Egy termék azonos felépítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsaládként egy nevezési tételként pályázható.

Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési díj befizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges minták nem állnak rendelkezésre.

A nevezések beérkezési határideje:

2021. június 30.

A mintadarabokat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1146 Budapest XIV., Hungária körút 140-144. II. 206. szoba) kérjük megküldeni.

Kérjük, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetre tekintettel a mintákat a CSAOSZ-szal való előzetes egyeztetést követően küldjék meg.

A verseny szervezője a díjnyertes nevezésekről fotókat készít, amelyeket a verseny alapvető céljának megfelelően szakmai ismeretterjesztési és publikációs célokra használ fel.

A pályázó a nevezési űrlap kitöltésével és beküldésével, valamit a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a fotókat a saját vagy más szerkesztésében megjelenő kiadványokban – ideértve az internetes felületeket is –, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja.

A pályázó a nevezési űrlap kitöltésével és beküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a nevezési űrlapon feltüntetett adatokat kapcsolattartási célra nyilvántartásba vegye és a Versennyel kapcsolatos levelezést azok felhasználásával bonyolítsa.

A megadott adatok törlésére a versenyt követően nyílik lehetőség a torles@csaosz.hu címre küldött üzenettel.

3. Értékelés

A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bíráló­bizottság (zsűri) pontozással értékeli és ennek alapján ítéli oda a

a valamennyi bírálati szempontra a legtöbb pontot kapott 4-6 nevezésnek a

HUNGAROPACK 2021 díjat

továbbá

a környezeti szempontból előremutató, a körforgásos gazdaság céljait leginkább megtestesítő megoldásért a

HUNGAROPACK 2021 Fenntarthatósági

a legkülönlegesebb tervezői egyéni ötletet, alkotómunkát takaró megoldásnak a

HUNGAROPACK 2021 Ipari Kreativitás

a csomagolás figyelemfelkeltő, eladásösztönző funkcióját leginkább kifejező pályázatnak a

HUNGAROPACK 2021 Marketing

a nyomdai előkészítési, nyomtatási, felületkezelési és továbbfeldolgozási szempontból kiemelkedő megoldásért

HUNGAROPACK 2021 Print

az élelmiszerpazarlás, élelmiszerveszteség ellen újszerű és hatékony megoldást kínáló pályázatnak a

HUNGAROPACK 2021 SaveFood

díjakat,

valamint

a különdíjakat és az elismerő okleveleket.

A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.

 

Az elbírálás szempontjai:           

 • áruvédelmi hatékonyság,
 • korszerűség,
 • eredetiség, új ötlet,
 • esztétikai érték, reklámhatás (I.) / megjelenés (II.),
 • környezetvédelmi jellemzők, környezettudatos tervezés, újrahasznosíthatóság,
 • fogyasztói követelmények (I.) / logisztikai (II.) követelmények.

A nyertesek honlapjukon, marketing anyagaikon és a csomagolásaikon az évszám megjelölésével feltüntethetik a verseny logoját.

A pályázók jogosultak arra, hogy a díjazott nevezésükkel a Csomagolási Világ­szövetség WORLDSTAR csomagolási világversenyén – az ott meghatározott feltételek szerint – részt vegyenek. A nevezéssel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket a díjnyertesek viselik.

A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére remélhetően 2021. november 11-én, a CSAOSZ által szervezett szakmai konferencia záróeseményeként szervezett díjátadón kerül sor.

A konferencián a nevező vállalatok egy képviselője díjmentesen vehet részt.

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes és Venczel-Gorski Nikolett szervezőtitkárok, illetve Nagy Miklós főtitkár.